ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Νέες προυποθέσεις Συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής
09/06/2016 - 18:53

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
09/06/2016 - 18:18

ΦΕΚ 145 τ. Α΄ 2/9/1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ” ΑΡΙΘΜ. 340

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
09/06/2016 - 18:14

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α΄287/28-11-2005
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

Pages