ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης & σε υπηκόους λοιπών χωρών κατά τη διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα