ΚΥΡΩΣΗ ΠΝΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 30/06/2016 (ΦΕΚ 18/15-2-2016 τΑ)