ΠΑΓΝΗ: Ανακοίνωση για τη λειτουργία της μονάδας διάλυσης κυτταροστατικών

Τη μη σωστή λειτουργία της μονάδας διάλυσης κυτταροστατικών επισημαίνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει:

«Έχουμε και στο παρελθόν επισημάνει με έγγραφό μας (24/8/2016 προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, την τεχνική υπηρεσία και τον τεχνικό ασφαλείας) ότι η λειτουργία της μονάδας διάλυσης κυτταροστατικών θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχα μέτρα προστασίας τόσο σε τεχνικά μέσα όσο και σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των νοσηλευόμενων ασθενών και του προσωπικού.

Μέχρι σήμερα η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς εξαερισμό και δεν υπάρχει το απαραίτητο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης interlock. Επίσης, η μεταφορά των φαρμάκων προς διάλυση από το χώρο προετοιμασίας προς το χώρο των διαλύσεων δεν γίνεται μέσω ειδικής θυρίδας.

Επιπλέον, είμαστε αντίθετοι στην πρόσφατη απόφαση της διοίκησης για τη μετακίνηση συμβασιούχας συναδέλφισσας, κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, η οποία μάλιστα θηλάζει. Η συγκεκριμένη απόφαση όχι μόνο δεν διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων, αφού δεν προβλέπεται από τα επαγγελματικά δικαιώματα της συγκεκριμένης ειδικότητας, αλλά βάζει και σε κίνδυνο ένα νεογέννητο παιδί.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, με επιστολή μας προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, ότι η λειτουργία, η στελέχωση και η καταλληλότητα του χώρου της μονάδας διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων διέπεται από συγκεκριμένες επιστημονικές και νομοθετικές διατάξεις που δεν επιτρέπει στον οποιοδήποτε να τις παραβιάζει βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών. Ως εκ τούτου καλούμε τη διοίκηση του νοσοκομείου να ανακαλέσει την απόφαση της μετακίνησης της συναδέλφισσας και να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει η μονάδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διεκδικούμε:

1. Τροποποίηση - συμπλήρωση του οργανισμού του νοσοκομείου ώστε να ενταχθεί η ήδη υπάρχουσα δομή σαν Κεντρική Μονάδα Διάλυσης Φαρμάκων στην αποκλειστική ευθύνη του φαρμακείου.

2. Μεταφορά σε κατάλληλο χώρο κοντά στο φαρμακείο.

3. Στελέχωση με επαρκή αριθμό εργαζομένων - μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους.

4. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μέσα από το κρατικό σώμα γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας. Ίδρυση κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας, ενταγμένου αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ».