ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στις επικίνδυνες συνθήκες που διαμορφώνονται

Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ).

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του νοσοκομείου απορρίπτει και καταγγέλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου για μεταφορά των υπαρχουσών κλινικών και ανοίγματος νέων με την αξιοποίηση όμως του ήδη υπάρχοντος προσωπικού και προϋπολογισμού.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:

1. «Ζητάμε να σταματήσει τώρα η υλοποίηση της οριακής απόφασης του ΔΣ του ΠΓΝΙ για την χωροθέτηση των κλινικών και την αξιοποίηση του 4ου κτιρίου, το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες, από ευκαιρία για βελτίωση και επέκταση της ποιοτική περίθαλψης θα γίνει “εφιάλτης” για τους εργαζόμενους του ΠΓΝΙ και τους ασθενείς που θα φιλοξενηθούν.

Ήδη από την περίοδο του σχεδιασμού αλλά και από πρώτα βήματα υλοποίησης του σχεδίου προκύπτουν καταδικαστέες ενέργειες και προβλήματα όπως:

- Η αμφισβήτηση όλων των κλινικών και οργανωτικών κριτηρίων για τη χωροθέτηση των κλινικών που έθεσαν θεσμικοί, επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του ΠΓΝΙ και η διαμόρφωση κλίματος παρασκηνίου, εκτεταμένης σύγκρουσης και αμφισβήτησης θεσμικών οργάνων και εργαζομένων του νοσοκομείου που αμφισβητούν τα σχέδια της διοίκησης.

- Η καρατόμηση και αντικατάσταση στελεχών της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας από τη διοίκηση με την προσδοκία ότι θα εξαλειφθούν εμπόδια αντιστάσεων και αντιρρήσεων στους σχεδιασμούς της και θα παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Προσδοκία που βρίσκει ανταπόκριση από τη νέα νοσηλευτική διεύθυνση που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις που κάνει μεθόδους απαξίωσης της προσφοράς των συναδέλφων, ενοχοποιώντας συλλήβδην το νοσηλευτικό προσωπικό για μειωμένη προσφορά και ζητά από τους προϊσταμένους συμμόρφωση χωρίς καμιά αντίρρηση στους σχεδιασμούς της.

- Η μείωση της δύναμης κλινικών για εξοικονόμηση προσωπικού σε περίοδο αύξησης της προσέλευσης ασθενών και διαμόρφωσης επικίνδυνης αναλογίας υγειονομικού προσωπικού/ασθενών.

- Η επικίνδυνη αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας και η επικίνδυνη χειροτέρευση των ωραρίων εργασίας του προσωπικού σε κυλιόμενο ωράριο. Προσωπικό με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη, που σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αξιοποιήσει την αυξημένη επαγγελματική του εμπειρία προς όφελος των ασθενών. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται αντικειμενικά μειώνουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

2. Zητά την απόσυρση της απόφασης για τη μέτρηση βαρύτητας των κλινικών που έδωσε αποτελέσματα αναντίστοιχα της πραγματικότητας του ΠΓΝΙ, αφήνει ακάλυπτες - αδιαβάθμητες κλινικές και χώρους του ΠΓΝΙ και οδηγεί σε λάθος απεικόνιση της συνθετότητας και βαρύτητας λειτουργίας του ΠΓΝΙ.

3. Zητά την άμεση επείγουσα πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού, ώστε καμιά υπηρεσία του νοσοκομείου να μην χαρακτηρίζεται από καθημερινή υπέρμετρη εντατικοποίηση και παραβίαση της βιολογικής και ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων.

4. Zητά την άμεση πρόσληψη γιατρού και τεχνικού ασφαλείας για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και να καθοριστούν σαφή κριτήρια επικινδυνότητας για την υγεία των εργαζομένων λόγω συνθηκών εργασίας και ωραρίων. Άμεση ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

5. Zητά να αναθεωρηθεί το μοντέλο καταμερισμού και εργασίας των τραυματιοφορέων του ΠΓΝΙ που προκαλεί ανισότητες και καθυστερήσεις στη διακίνηση ασθενών από τις κλινικές.

6. Ζητά την άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων κάθε κλάδου εργαζομένων στο νοσοκομείο για να σταματήσουν οι απολύσεις, η ομηρία, η απληρωσιά και η απίστευτη ταλαιπωρία συμβασιούχων και κλινικών που βιώσαμε όλο το διάστημα από την απόφαση για πρόσληψη συμβασιούχων σε καθαριότητα και εστίαση έως και την τελευταία δημόσια κλήρωση μετά την έκδοση των μόνιμων πινάκων του ΑΣΕΠ, με αβέβαιο το μέλλον τους.

7. Ζητά την άμεση, ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης του ΠΓΝΙ από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε 1. να καλυφθούν οι ανάγκες νοσηλείας και χειρουργείων των ασθενών στο υπάρχων νοσοκομείο και στο 4ο κτίριο, χωρίς καμιά καθυστέρηση ή περιστολή, 2.να μην υπάρξει το αντικειμενικό έδαφος για είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών ως αγοραστών - χρηματοδοτών των υπηρεσιών Υγείας του ΠΓΝΙ και να διασφαλιστεί ο αποκλειστικά δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της παρεχόμενης φροντίδας Υγείας.

8. Άμεση ενεργοποίηση της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κρίσεις προϊσταμένων όλων των επιπέδων, ώστε να σταματήσουν οι αυθαίρετες από τη διοίκηση αντικαταστάσεις προϊσταμένων και να σταματήσει το κλίμα ανασφάλειας που αυτό δημιουργεί.

9. Ο νέος οργανισμός του ΠΓΝΙ να διορθώνει όλες τις εκκρεμότητες και αδικίες του προηγούμενου και να εντάσσει το 4ο κτίριο με όλες τις προδιαγραφές για τη σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία του.

10. Δηλώνει την αποφασιστικότητά της να προετοιμάσει με τους καλύτερους όρους τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική και εκβιαστική αξιολόγηση που ετοιμάζει να ξεκινήσει το ΥΔΜ τον Απρίλη με τη συμμετοχή της στην απεργία-αποχή που επαναπροκήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ, της οποίας η νομιμότητα επικυρώθηκε πρόσφατα και από το εφετείο Ιωαννίνων. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μαρτυρούν σε ποια κατεύθυνση κινείται η αξιολόγηση».