ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Καταγγέλλει τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινικής

Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει η Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Θρασίου Νοσοκομείου.

Σημειώνει ότι «αν και στον Οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπονται επτά θέσεις ειδικευμένων γιατρών, στην κλινική εργάζονται μόνο πέντε ειδικευμένοι, από τους οποίους ένας συνταξιοδοτείται στις 31 Δεκεμβρίου και ο διευθυντής της κλινικής είναι σε αναρρωτική άδεια.

Επομένως τον Ιανουάριο, για τη λειτουργία της κλινικής και την κάλυψη του προγράμματος εφημεριών, με τριάντα οκτώ ενεργείς εφημερίες, απομένουν μόνο τρεις ειδικευμένοι γιατροί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι γιατροί, στους οποίους οφείλονται μέρες κανονικής άδειας του 2017, ενώ ο συνταξιοδοτούμενος γιατρός κινδυνεύει να χάσει τριάντα επτά μέρες κανονικής άδειας που του οφείλονται, ήδη πραγματοποιούν επτά έως οκτώ ενεργείς εφημερίες κάθε μήνα, όπως έχουν ενημερώσει τη διοίκηση του νοσοκομείου, με έγγραφό τους με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2018.

Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Αιμοδοσία (όπου το πρόγραμμα εφημεριών του Δεκεμβρίου δεν έχει εγκριθεί, ενώ υπάρχουν μέρες που δεν εφημερεύει κανένας γιατρός), στην οποία εργάζονται μόνο δύο μόνιμοι (από τις οποίες η επιμελήτρια Α ασκεί καθήκοντα διευθυντή επί μία τριετία, χωρίς να λαμβάνει το αντίστοιχο επίδομα) και δύο επικουρικοί ειδικευμένοι γιατροί (οι οποίες απολύονται μέσα στο 2019), ενώ ο διευθυντής γιατρός παραμένει αποσπασμένος στο ΕΚΕΑ από την ημέρα του διορισμού του.

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις στις υπόλοιπες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου, π.χ. Παθολογικές, Ακτινολογικό, Χειρουργικές κλπ., όπου συχνά οι γιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, αναγκάζονται να πραγματοποιούν περισσότερες εφημερίες από όσες προβλέπονται (με αποτέλεσμα τη δική τους συνεχιζόμενη καταπόνηση, αλλά και επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς), ενώ υπάρχουν κλινικές που ορισμένες μέρες κάθε μήνα σε ενεργή εφημερία παραμένει μόνο ειδικευόμενος γιατρός. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα παρατασιούχων ειδικευομένων γιατρών χειρουργικών ειδικοτήτων που αναγκάζονται να εφημερεύουν σε κλινικές διαφορετικής ειδικότητας από τη δική τους.

Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, αφού με βάση τον (ανεπαρκέστατο) Οργανισμό του νοσοκομείου είναι κενές 71 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 47 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, ενώ στη διοικητική και τεχνική υπηρεσία, οι κενές οργανικές θέσεις έχουν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο και οι ελλείψεις στα αντίστοιχα τμήματα καλύπτονται προσωρινά με πρακτικάριους.

Παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις μέχρι σήμερα, ολόκληρο το 2018 δεν έχει προκηρυχθεί ούτε μία θέση μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας, ενώ ακόμη και αν υλοποιηθεί η κυβερνητική δέσμευση για 1 πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση από το 2019, αυτό πρακτικά σημαίνει διαιώνιση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης με τις ελλείψεις, την εντατικοποίηση, τα χρωστούμενα ρεπό και μέρες κανονικής άδειας, τις συνεχείς βάρδιες και εφημερίες, την ταλαιπωρία για τους ασθενείς.

Αυτή η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά ασθενείς και εργαζόμενοι διαψεύδει κατηγορηματικά την κυβερνητική προπαγάνδα περί "αναβάθμισης των δημοσίων μονάδων υγείας" και αναδεικνύει ξεκάθαρα ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης των δημοσίων νοσοκομείων που συνεχίζει και η σημερινή συγκυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αντί για την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, επεκτείνουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και προωθούν τη λειτουργία των δημοσίων μονάδων Υγείας με επιχειρηματικά κριτήρια. Στόχος τους είναι να διευκολύνουν να επεκταθεί ακόμη περισσότερο η δράση των επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της Υγείας.

Ζητάμε από τον υπουργό και τις διοικήσεις της 2ης ΥΠΕ και του ΓΝΕ "Θριάσιο" να προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:

  • Να δοθεί λύση στα προβλήματα λειτουργίας της Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινικής και της Αιμοδοσίας. Να δοθούν οι χρωστούμενες μέρες άδειας στους γιατρούς.
  • Να τροποποιηθεί ο Οργανισμός του νοσοκομείου για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
  • Να ενισχυθεί το "Θριάσιο" νοσοκομείο με προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις».