Υπ. Υγείας: Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού