ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΓΚΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ