ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ