ΔΗΛΩΣΗ Ν. ΦΑΣΣΑ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ