Κωλέτση Σωτηρία, μέλος του Δ Σ σωματείου εργαζομένων στο Γ Ν Πρέβεζας