Κώστας Κύρλας Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Πρέβεζας