Περιοδεία Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Πρέβεζας στα Κέντρα Υγείας Καναλακίου και Πάργας