ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΤΟΥ ΜΠΡΕΧΤ «ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»