ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΧΑΡΗ ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΕΑΑΝ